You may listen, download and setup this sound as ringtone on your mobile phone. Ringtone hai can be downloaded for Android and Iphone, select the desired file format depending on your device. The file is located in hai to search for similar ringtones click on them.

Yeh To Sach Hai Ki

 29   208838   232.593 kb 

Ssshhhh Koi Hai

 29   37936   232.593 kb 

Tumse Acha Kaun Hai

 27   25110   219.218 kb 

Jaane Tu Kaha Hai

 25   3201   204.59 kb 

Kuch Kuch Hota Hai

 26   2830   213.785 kb 

Tere Ishq Mein

 29   2648   232.593 kb 

Rhtdm

 13   2640   111.176 kb 

Dil De Diya Hai

 27   2473   219.218 kb 

Dil Chahta Hai

 24   2460   195.185 kb 

Maine Payal Hai

 20   1922   160.495 kb 

Kitni Mohabbat Hai

 29   1626   232.593 kb 

Ravi Ringtone

 25   1604   203.127 kb 

Bhola Vandari

 27   1425   432.586 kb 

Pyar Hone Laga Hai

 22   1242   179.094 kb 

Khubsurat

 29   1163   231.13 kb 

Kya Yehi Pyaar Hai

 28   1119   229.876 kb 

Aai Aai Aai Hai

 19   888   153.808 kb 

Papa Kehte Hai

 27   886   216.501 kb